Menu
Pöttinger universālā sējmašīna Terrasem V 6000 D Z

Testi 28.10.2022   

Pöttinger universālā sējmašīna Terrasem V 6000 D Z


Jaunā Terrasem

Pöttinger ir pamatīgi pārstrādājis Terrasem sējmašīnu. Profi bija iespēja iepazīties ar vienu šādu modeli, pirms tiek sākta tā sērijveida ražošana, un noskaidrot, ko īsti nozīmē spoguļattēls un ko vēl spēj jaunā universālā sējmašīna.

Jaunā sējmašīna Terrasem sākotnēji būs pieejama ar darba platumu 3 līdz 6 m, ar minerālmēslu iestrādes funkciju vai bez tās, turklāt varēs izvēlēties variantu „D” ar augsnes apstrādes diskiem vai modeli Classic bez tiem. 2022. gada vasaras beigās būs pieejamas arī 8 un 9 m versijas. Šajā testā izmēģinājām 6 m plato Terrasem V 6000 D Z. „V” nozīmē, ka tā ir salokāma, skaitlis nosaka darba platumu, savukārt „Z” norāda uz mēslojuma iestrādes aprīkojuma esamību.

Bez novirzīšanās uz sāniem

Lai izslēgtu jebkādu novirzīšanos uz sāniem, Pöttinger visus apstrādes agregātus, kas iegriežas augsnē ir uzstādījis tā, lai tie virzienā uz centru būtu izkārtoti spoguļattēlā. Izcili! Disku kultivatora diski ar diametru 510 mm ir palikuši neizmainīti (zobaini vai gludi) un ieguvuši X formas izkārtojumu: priekšējie met augsni uz ārpusi, aizmugurējie – atpakaļ uz vidu. Augsnes joslu centrā, kas palikusi neapstrādāta, apstrādā viļņotais disks no otrās disku rindas.

Arī mēslojumu iestrādājošie viendiska lemesīši, kas ir viegli sašķiebti braukšanas virzienā, strādā uz ārpusi no centra. Saskaņā ar Pöttinger apgalvoto abu sējas disku nobīdītā pozīcija pie divdisku lemesīša izraisa vieglu novirzīšanos uz sāniem, tāpēc spoguļattēlā ir izvietoti arī tie.

Liela sēklu tvertne, lielisks vāks

Visām Terrasem sējmašīnām ir palielināta sēklu tvertne. Testētajai V 6000 D Z ietilpība standartā ir 4,2 m3 (kā opcija par piemaksu tiek piedāvāta 5,6 m3 tvertne). Tas nozīmē, ka pie dalījuma 60:40 priekšējais nodalījums ir 2,5 m3 un aizmugurējais – nepilni 1,7 m3 (attiecīgi 3,35 un 2,25 m3).

Tvertnes vāks ar tā mehānismu un atvērtā stāvokļa fiksāciju atstāja ļoti labu iespaidu. To, ka tvertnes augšējo režģi nav iespējams atvērt bez instrumentu palīdzības, saskaņā ar Pöttinger apgalvoto pieprasa Eiropas direktīva.

Pēc uzrāpšanās uz podesta tvertnes sānos, pie kura kāpšļiem apakšējā daļā vēl pietrūkst margu, tvertnes uzpilde, piemēram, no lielgabarīta maisa, izdodas lieliski. Taču šim nolūkam ir nepieciešams teleskopiskais iekrāvējs, jo uzpildi var veikt tikai atlocītā veidā. Transportēšanas stāvoklī podests ir pielocīts. Tas tagad arī „tīrām” labības mašīnām standarta variantā aizstāj priekšējos podestus, jo no putekļiem pasargātā iesūkšanas zonā tvertnes priekšpusē ir optimāli integrēts ventilators.

Elastīga dozēšana

Ar elektropiedziņu aprīkotie dozēšanas aparāti (zem katra tvertnes nodalījuma atrodas viens dozators) ir piedzīvojuši divus jaukus jauninājumus. Pirmkārt, Pöttinger tagad izmanto elektromotorus, kuri bez rāvieniem griežas arī pie maziem apgriezieniem, līdz ar to vairs nav nepieciešams pārstatīt apgriezienu zemus/augstus diapazonus.

Otrkārt, katram dozatoram tagad ir regulējams aizbīdnis, caur kuru dozētā sēklu vai mēslojuma plūsma tiek novirzīta uz vienu vai abām dalītājgalvām. Tas ļauj ļoti elastīgi veikt lauka apstrādi ar vienlaicīgu mēslošanu vai bez tās:

  • katrs dozators atsevišķi un individuāli pievada materiālu abiem sadalītājiem (double shoot);

  • abi dozatori pievada materiālu vienam no abiem sadalītājiem (single shoot).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo sēriju sadalītāji nav mainījušies.

Taču nelielu rūgtumu sagādāja divas lietas saistībā ar dozēšanu: noblīvētajai, spiedienam pakļautajai tvertnei trūkst noslēgšanas aizbīdņa, nav iespējams apmainīt dozētājratu, kad tvertne ir pilna. Pöttinger gan apgalvo, ka drīzumā tiks rasts risinājums. Otrkārt, kaut arī Pöttinger virs disku kultivatora kreisā segmenta ir piemontējis platformu, piemēram, lai piekļūtu dozēšanas aparātiem un iestatītu izsējas daudzumu, pietrūka margu gan pie kāpšļiem sānos un sējmašīnas iekšpusē, gan uz pašas platformas.

Pazīstama mēslojuma un sēklu iestrādāšanas tehnika

Mēslojuma iestrādei kalpo mēslošanas lemesīši starp disku kultivatoru un neizmainīto riepu pakotāju ar diametru 90 cm. Nav mainījies nedz novietojums ik pēc katras otrās sējas rindstarpas, nedz viendiska lemesīšu slīpums, izmēri un profils. Cirpes skrūves pēdējā laikā vairs netiek lietotas, jo, kā apgalvo Pöttinger, lemesīšu garenstieņa piekare ar gumijas elementiem ir pietiekama. Toties tagad, pateicoties montāžai izmantotajām gumijas paplāksnēm, ir iespējams pielāgot vai pārregulēt piespiešanas spēku starp disku un lemesīša korpusu.

Arī divdisku sējas lemesīšiem ar paralelograma mehānismu Pöttinger jaunus risinājumus nav meklējis, jo šis sēklu iestrādāšanas veids ir apliecinājis sevi plašā darba frontē. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka jaunajai Terrasem paaudzei divdisku lemesīšiem seko spieķoti piespiedējritenīši. Tādējādi tiek palielināts smalkās augsnes daudzums sējuma rindā.

Vairāk lietošanas komforta

Līdz šim disku kultivatora darba dziļums bija hidrauliski iestatāms no traktora un nolasāms uz skalas. Pöttinger to nav mainījis un izmanto šim nolūkam atsevišķu dubultas darbības izvadu. Taču tagad ir arī iespēja regulēt mēslošanas un sējas lemesīšu iestrādes dziļumu darba laikā. Pēc tam, kad iepriekš ir veikta kalibrēšana uz gludas virsmas, displejā redzamās procentuālās vērtības kalpo kā labs orientieris.

Mēslošanas lemesīšu spiediens – aptuveni 180 kg – ir vairāk vai mazāk konstants, savukārt sējas lemesīšu spiedienu darba laikā var pielāgot, pateicoties regulējamam spiedienam. Vērtība ir pastāvīgi redzama terminālī. Pateicoties iepriekšējas iestatīšanas iespējām terminālī, mēslošanas un sējas lemesīšu iestrādes dziļuma, sējas lemesīšu spiediena un opcijas veidā pieejamā sliedes marķiera salocīšanai un atlocīšanai, kā arī augsnes nolīdzināšanai pirms disku kultivatora paredzētās un arī opcijas veidā pieejamās priekšējās sijas darba dziļuma regulēšanai sērijveida versijā ir nepieciešams tikai viens dubultas darbības izvads. Trešais dubultas darbības izvads nodrošina pacelšanu un nolaišanu lauka galā. Ventilatoram ir nepieciešams vienkāršs izvads, ko papildina brīvā atplūde, kā arī eļļas padeves apjoms 30 l/min.

Ja traktoram, kura jaudai, lai veiktu mēslošanu, saskaņā ar Pöttinger sniegto informāciju ir jābūt vismaz 230 ZS, ir ISOBUS terminālis, Terrasem kontroles un vadības vajadzībām papildu monitors nav nepieciešams. Taču tiem, kuri labprātāk strādā ar atsevišķu termināli, ir iespēja izvēlēties starp trīs līmeņiem: PowerControl, Expert 75 un CCI 1200. Testā strādājām ar jauno, lētāko PowerControl, kas atbilst pamatvajadzībām. Tā kā skaitlisko lielumu indikācija displejā ir padevusies diezgan sīka, ieteicamāk izvēlēties kādu no lielākajiem monitoriem.

Citas detaļas

  • Sakabe, teleskopiskais jūgstienis, pievadu marķējums, instalācija un izvietojums, kā arī salokāmais rāmis ne ar ko neatšķiras no iepriekšējās versijas (skat. universālo sējmašīnu salīdzinošo testu profi Latvija 4/2020).

  • Pöttinger ir pārliecināts, ka sakarā ar sējas lemesīšu paralelograma virzību priekšpusē novietots riepu blīvētājs Terrasem nav nepieciešams. Pēc izvēles iespējams papildus iegādāties izlīdzināšanas zaru šļūci, kopētājriteņus un sliedes irdinātāju.

  • Divdisku lemesīši nodrošina klasisku darba kvalitāti – birstošā augsnē arī bez zaru ecēšām. Smagas augsnes apstrādei ieteicamas zaru ecēšas.

  • Disku kultivatora vietā mazākai apstrādes intensitātei kā līdz šim var izmantot arī divās rindās izvietotus viļņotos diskus (ar rindu atstatumu 12,5 vai 16,7 cm atkarībā no attāluma starp sējuma rindām).

  • Priekšpusē uz teleskopiskā jūgstieņa papildus var uzstādīt Tegosem 500 ar 500 l sēklas tvertni. Iestrādei var izmantot sējas lemesīšus (single shoot) vai atsevišķus difuzorus aiz riepu blīvētāja.

  • Lai varētu strādāt diennakts tumšajā laikā, Terrasem sērijveida aprīkojumā ir iekļauts LED apgaismojums tvertnē un dozēšanas zonā. Disku kultivatora un sējas sliedes apgaismošanai var izmantot četrus LED darba starmešus.

  • Priekšpusē pie jūgstieņa atrodas ūdensnecaurlaidīga instrumentu kaste, kur var novietot arī izsējas daudzuma iestatīšanas komplektu un papildu dozētājratus.

  • Saskaņā ar ES tipa apstiprinājumu Terrasem V 6000 D Z ar piepildītu tvertni, slodzei uz asi nepārsniedzot 11 t un ātrumam – 40 km/h, var piedalīties ceļu satiksmē. Taču tam nepieciešamas pneimatiskās bremzes, par kurām jāpiemaksā.

Kopsavilkums

Terrasem atjaunināšanā Pöttinger ir spēris vairākus svarīgus soļus. Viens no tiem ir visu augsnē iegriežošos instrumentu simetrisks izvietojums spoguļattēla veidā, līdz ar to novirzīšanās uz sāniem ir palikusi pagātnē. Arī palielinātā, spiedienam pakļautā tvertne ar ģeniālo vāka koncepciju, un arī individuāli iestatāmā saspēle starp dozēšanas aparātu un mēslošanas/sējas siju mēslošanas režīmā ir lieliska.

Komforta ziņā ieguvums ir mēslojuma un sēklas iestrādes dziļuma iestatīšana no traktora. Savukārt, piemēram, piekļuve dozēšanai, uzkāpjot uz podesta virs disku kultivatora, vēl būtu uzlabojama, uzstādot atlokāmas margas.

TEHNISKIE DATI

Pöttinger Terrasem V 6000 D Z

Darba platums

6,00 m

Tvertne1)

4200 (5600) l

Dozatoru skaits

2

Ventilatora eļļas patēriņš

30 l

Augsnes sagatavotājs

disku kultivators

Riepu blīvētāja diametrs

90 cm

Mēslojuma viendiska lemesīši

24 (18)

Sējas divdisku lemesīši

48 (36)

Mēslojuma/sējas lemesīšu spiediens

180/maks. 120 kg

Nepieciešamā jauda

no 169 kW/230 ZS

Pašmasa

10 400 kg

Garums/platums/augstums 2)

8,94/3,00/2,95 (3,28) m

 

 

Ražotāja informācija par aprīkojuma pamatversiju (bez termināļa); vērtības iekavās = opcija;

1) dalījums 60 : 40; 2) transportēšanas stāvoklī

PROFI LATVIJA NR.30 (2022-2)

 gallery image
gallery image
gallery image
gallery image
gallery image
gallery image
gallery image
gallery image

Jūs varētu interesēt arī


Testi

PROFI TESTS: 50 ZS traktoru salīdzinājums

PROFI TESTS: 50 ZS traktoru salīdzinājums

Šajā profi lielajā testā salīdzināti seši 50 ZS klases trakt...

Testi

Pirmie iespaidi: Lexus LBX

Pirmie iespaidi: Lexus LBX

Lexus jaunākais modelis – tikko prezentētais kompaktais kros...

Testi

Jaunā Toyota C-HR: pirmie iespaidi

Jaunā Toyota C-HR: pirmie iespaidi

Autoražotāji tikai retumis paver durvis uz izstrādes procesu...